+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

Varför +8 - Säkerhet

Säkerhet skall synas

Känner man sig osäker, så jobbar man osäkert och därmed också farligt. Man spänner sig, använder fel muskelgrupper och får värk.

Ställningsbyggare och byggjobbare har förutom alla de vanliga säkerhetsfällorna också arbetshöjden att tänka på. Ju högre upp man kommer desto större blir behovet av säkerhetskänsla. Men man vill inte bara känna sig säker, man vill också kunna se med egna ögon att allt är som det skall vara när det gäller säkerheten.

Att med en enda blick kunna kontrollera att kopplingar är låsta, skyddsräcken på plats och alla hål och fallgropar eliminerade är livsviktigt. Dessutom vill man naturligtvis också uppleva säkerheten i själva jobbet.

Tryggheten när man rör sig, exaktheten när man bygger och stabiliteten i kopplingarna är viktiga egenskaper. Egentligen vill man uppleva att jobba på hög höjd lika säkert som att jobba direkt på marken.

+8 är en mycket säker ställning

I +8 ställningen samverkar alla de krav man skall ställa på ett ergonomisk ställningssystem. +8 är ett optimerat system med mycket stor flexibilitet, där hög styrka, säkerhet och stabilitet åstadkoms med ett fåtal välbalanserade komponenter med låg vikt ihopkopplade i vertikal och horisontalled med unika patenterade konstruktionslösningar.

Alla komponenter låses med +8:s unika kilsystem med visuell säkerhet. Kilsystemet där kilarna aldrig lossnar oavsiktligt genom vibrationer eller dylikt. Spiror och ramar skarvas med +8:s unika skarvhylssystem med utvändig hylsa som är starkare än spiran. +8:s kopplingssystem ger inte bara stabila, starka ställningar utan också ställningar som kan följa den mest omöjliga fasad utan att det blir några farliga hål i konstruktionen.