+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

Varför +8 - Frågor och Svar

+8 Vad är det?

Det är en sann 8-vägs systemställning med unika egenskaper.

Är den snabb att bygga?

Den är snabb - genom en mycket ergonomisk och användarvänlig konstruktion som använder få men lätta och höghållfasta komponenter.

Är den stark?

Den är stark - genom de patenterade ihopkopplingssystemen för knutpunkter och vertikalkopplingar, som ger en stor styvhet i låst läge, tillsammans med höghållfast komponentmaterial.

Är den säker?

Den är säker - genom unika säkerhetssystem som ger stor säkerhet åt både ställningsbyggare och användare och med ständig visuell låsindikering.

Är den flexibel?

Den är flexibel - med 8-vägs komponentknutpunkter utan några begränsningar i möjlig rotationsvinkel (sann 8-vägs), med flerfunktionskomponenter och med både stora och små fackstorlekar.

Är den korrosionssäker?

Den är korrosionssäker - allt stål är varmgalvaniserat.

Är den ekonomisk att äga?

Den är ekonomisk att äga - den möjliggör det mest kostnadseffektiva sättet att bygga ställning. Detta blir uppenbart om vi tar hänsyn till de fyra viktiga aspekter som påverkar kostnaden:

  1. Produktionskostnad
  2. Livslängd, fysisk och teknisk
  3. Investeringskostnad
  4. Andrahandsvärde

Är den beprövad?

Den är beprövad. Den har använts framgångsrikt under mer än tjugofem år som arbetsställning, formställning, skyltställning, scen- och läktarställning för tusentals uppdrag, på många olika platser i många olika länder inom byggnation, renovering, brobyggnad, skeppsbyggnad, raffinaderier, flygplansunderhåll, teatrar, konserter, golftävlingar...