+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

Produkter - Väderskydd

En trivsam arbetsplats

+8 Väderskydd är ett steg mot en bekväm arbetsplats för byggsektorn. Med ett väderskyddstak kan arbetet pågå dygnet runt. Oavsett väder kan man få en torr och skön miljö på arbetsplatsen.

Arbetet kan fortgå vilket leder till en besparing i både tid och pengar. Varför ska arbetet behöva gå långsammare för att det regnar?

Tekniska specifikationer

  • +8 dimensionerar varje väderskydd i samarbete med entreprenören.
  • Avgörande faktorer vid dimensionering är: spännvidd, delning mellan takstolar samt lokala vindförhållanden och snölaster.
  • Taklutningen på väderskyddet är 15 grader.
  • Den snöröjning som inte kan göras underifrån görs från gångbara ytor i anslutning till taket.
  • +8 teknisk service utför beräkningar på alla projekt