+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

+8 Plywood plattformar

Viktig information till dig som använder aluminium/plywood plattformar

Plywood är trä

Plattformar uppbyggda av en aluminiumram med plywood som durk är vanliga ihop med systemställningar. Det man kanske inte alltid tänker på är att plywood är trä och påverkas av väder och slitage på ett helt annat sätt än ramen i aluminium. Således gäller för dessa konstruktioner att plywooden behöver bytas flera gånger under plattformsramens förväntade livslängd och den behöver bytas innan det har utvecklats röta i den.

Rötskadad plywood kan orsaka allvarliga olyckor

Om man trampar igenom plywooden på en plattform kan man i värsta fall åka igenom plattformen. I Danmark har man efter flera sådana svåra olyckor, med olika fabrikat av plywood/aluminiumplattformar, ett system där alla plywoodplattformar skall besiktigas/testas vartannat år för att få lov att användas. Våra KPAP-plattformar har visserligen inte varit inblandade i de danska händelserna men det har förekommit incidenter även med dessa. Vi ser allvarligt på dessa händelser och har försökt analysera vilka omständigheter som rådde.

Fukt är problemet

Vi har konsulterat plywoodexpertis och vi har gjort omfattande tester av slumpvis utvalda plattformar. Det är fukt som är problemet och det är således oerhört viktigt att plywooden kontinuerligt får chans att torka ur ordentligt. Alla som använder ställningsplank av trä eller trätrall har ju lärt sig hur viktigt det är att dessa får torka ut mellan varven – detsamma gäller för plywood.

Vi har testat många plattformar med 10-12 år gammal plywood utan problem men vi känner också till en incident med en sju år gammal plywood. Förutom de rötangrepp som fukten orsakar tror vi också att det efter långvarig regnperiod på hösten då mycket fukt samlats följt av kraftig kyla innebär att vattnet inne i plywooden fryser till is som genom utvidgning separerar träfibrerna från varandra – något som i så fall ytterligare försvagar plywooden längs kanterna.

Våra rekommendationer *

• Vid förvaring bör plattformarna ligga så att plywooden får chans att torka ur ordentligt, under tak och staplade så att luft kommer åt båda sidorna på plywooden, d.v.s. alla vända med ovansidan uppåt .

• Plywooden bör bytas om ytskiktet är skadat eller nedslitet. Plywoodens livslängd påverkas av vad den varit utsatt för. För plattformar som kanske inte fått torka ut ordenligt, varit utsatta för fukt under lång tid eller varit utsatta för kraftig kyla när de innehållit mycket fukt bör plywooden bytas vid minst vart 5:e år.

• Vid byte av plywooden är det viktigt att man väljer en plywood som motsvarar den plywood plattformen är typkontrollerad med. Förutom plywooden skall bultar bytas och lim appliceras. Slutligen skall plattformen märkas med årtal för bytet. Kontakta någon av våra depåer för att få fullständiga materialspecifikationer och bytesinstruktioner.

• Alternativt kan plywooden ersättas med vår speciella lättdurk i aluminium. Man får då ett ställningsplan med mycket hög säkerhet, lång livslängd och samma lastklasser som KPAP/Plywood.

• Oavsett om man vill byta plywooden eller byta ut den mot vår lättdurk i aluminium kan vi utföra bytet, alternativt kan man köpa ombyggnadssatser.

*) Dessa rekommendationer gäller enbart för +8 KPAP aluminium/plywoodplattformar som är de vi kan svara för. Har du andra plattformar med denna principiella uppbyggnad rekommenderar vi dig att ta kontakt med respektive leverantör för att ta reda på vad som gäller för deras plattformar.