+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

Länkar

PlusEightrelaterade

PlusGard
Skyddsräcket som skyddar ställningsbyggaren

Myndigheter och organisationer

Arbetsmiljöverket
AV arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Ställningsentreprenörerna
STIB, är ställningsföretagens branschorganisation i Sverige

SIS
Swedish Standards Institute

SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut