+8
 e-mail

+8 Byggnadsställning, Stämpställning, Skyltställ, Väderskydd och Evenemang

+8 Logo

Välkommen till +8

Nyheter

+8 Intro

Letar du efter en ställning med få och lätta delar men flexibelt, starkt och säkert då har du kommit rätt!

Tillbaka i Danmark [2015-10-14]
Läs mer här.

Besök nyhetsarkivet

Klicka här för att se hur du navigerar denna dynamiska webplats.

Varför +8 - Ekonomi

Om en ställning är ekonomisk innebär inte enbart själva inköpskostnaden. Lika stor betydelse är hur snabb den är att jobba med, livslängd, underhållskostnad och andrahandsvärde.

Kalkylmässigt låg kapitalkostnad

Skall man leva på att gräva husgrunder så väljer man inte den billigaste utrustningen, en spade före en grävmaskin. Att välja grävmaskinen är självklart även om man för samma pengar kan köpa tusentals spadar. Och även när man skall köpa grävmaskin jämför man relationerna kapacitet, livslängd och pris. Ju större hål man gräver ju större kapacitet blir snart lönsam även om inköpspriset är högre.

Vid köp av ställning är det rimligt att samma avvägande görs. Och det finns en stor skillnad mellan ställningar och grävmaskiner när det gäller den kalkylmässiga avskrivningen:

En grävmaskins underhållskostnad kommer att ständigt öka vilket minskar effekten av den avtagande kapitalavskrivningskostnaden. För ställningar, framförallt varmgalvaniserade stålställningar, finns det ingen motsvarande relation mellan ålder och underhållskostnader. Det underhåll som görs är smörjning av detaljer som innehåller gängor annars är underhållet oftast mer i form av reparationer efter hanteringsskador som inte är åldersrelaterade.

Till skillnad från grävmaskiner har ställningar också en mycket lång livslängd - det används fortfarande 30-40 år gamla ställningsdetaljer. Och även om vi utvidgar begreppet till teknisk livslängd, dvs vi tar också hänsyn till hur väl en ställning står sig

tekniskt, så kan vi se att teknikskiften inom ställningar tar väsentligt längre tid än för grävmaskiner som ständigt påverkas av hydraulik- och motorutvecklingen.

För en varmgalvaniserad ställning av modernt snitt kan vi således räkna med en mycket lång livslängd med icke åldersrelaterade underhållskostnader vilket innebär att den kalkylmässiga avskrivningen blir låg.

Produktivitetskostnad är avgörande

Att uppskatta kapaciteten hos en grävmaskin är enklare än för en ställning. Skillnaden mellan två ställningars kapacitet kan endast avgöras om de används på ett urval av de typiska objekt man normalt utför med samma arbetsinsats.

Kostnaden av den resulterande produktiviteten är den avgörande kostnaden under ställningens livslängd. Även en liten produktivitetsökning får stor betydelse i relation till avskrivningskostnaden och vid en produktivitetsskillnad på 20 % mellan två ställningar saknar priset nästan betydelse. Dvs man kan betala väsentligt mer för en ställning som hjälper en att uppnå en sådan ökning och ändå gå med vinst.

+8 är en ekonomiskt mycket fördelaktig ställning

+8 Universalställning är utvecklad för att på ett ergonomiskt riktigt sätt lösa alla förekommande ställningsproblem, med få lätta men höghållfasta detaljer, med en låg totalvikt, hög säkerhet och stor flexibilitet. Den sammanlagda effekten av detta innebär att +8 ger utrymme för bättre produktivitet än andra ställningar.

Att det går snabbt att bygga med +8 är känt genom de världsrekord som tagits. Men +8 är snabb även till vardags, på skrynkliga fasader, i industrin, raffinaderier, mm. Och den är uthålligt snabb genom den genomtänkta ergonomiska utformningen. Det är så produktivitet skapas.